ZZP Start
ZZP Start

Dividendbelasting

Bij een vennootschap is het eigenaarschap en totale vermogen verdeeld over aandeelhouders. Deze aandelen kunnen op naam geregistreerd staan, zoals bij een besloten vennootschap (BV) of je kan deze onderling vrij verhandelen, zoals bij een naamloze vennootschap (NV). De winst die je maakt kan je investeren in de organisatie, maar je kan ook besluiten om een gedeelte hiervan uit te keren aan jouw aandeelhouders. Deze laatste optie is ook wel beter bekend als dividenduitkering. Op de datum van uitkering (ex-dividend) hebben alleen de vennoten die op dat moment aandelen in bezit hebben recht op het dividend. Als eigenaar van een BV overleg je daarnaast samen met de aandeelhoudersvergadering hoe je dit geregeld wil hebben.

Waarom dividend?

Hoewel dividend geen verplichting is, kan het wel een stimulans zijn voor beleggers om onderdeel uit te maken van je onderneming. Daarnaast straal je ook zelfvertrouwen uit waardoor jouw aandeelhouders minder geneigd zijn om hun aandelen te verkopen. Aan de andere kant kan je hierdoor ook meer druk ervaren om gunstige resultaten te leveren. Het komt namelijk voor dat je moet kiezen om minder of geen dividend uit te keren bij een periode van verlies of wanneer je hoge schulden hebt. Het is daarom verstandig goed te kijken naar de stabiliteit van jouw winst en in hoeverre je dividend constant kan uitkeren.

Daarnaast is de hoogte van de dividend afhankelijk van het soort aandeel dat iemand heeft. Voor de meeste aandeelhouders hangt dit samen met de investering die zij hebben gedaan in jouw onderneming. Er zijn echter ook aandelen die een hoger percentage krijgen toegekend. Zo zijn prioriteitsaandelen (beter bekend als het Gouden Aandeel) verbonden met speciale rechten en zeggenschap over jouw organisatie. Deze kan je bijvoorbeeld gebruiken om een bepaalde koers te behouden, zoals bij familiebedrijven. Verder heb je preferente aandelen die zijn bedoeld om jouw organisatie te financieren en als bescherming tegen vijandige overname.

Het is verder ook mogelijk om je werknemers te belonen met dividend. Dit is meestal het geval wanneer een bedrijf een periode van snelle groei meemaakt en men dus afhankelijk is van de loyaliteit van het personeel. Het is dus een methode om je medewerkers te binden aan de organisatie. Als eigenaar kan je er zelfs voor kiezen om jezelf dividend uit te keren in plaats van salarisverhoging. Dit is het meest voordelig wanneer je al een salaris ontvangt met een hoger belastingtarief.

Soorten dividend

In Nederland is het gebruikelijk om dividend minimaal één keer per jaar uit te keren. Wanneer dit in gedeelten op periodieke basis gebeurt, spreekt men van interim-dividend. Mocht er een resterend bedrag overblijven, dan keer je dit uit aan het einde van het jaar. Bij dividend kan je kiezen om een vastgesteld percentage van de winst uit te betalen of om het bedrag te baseren op jouw financiële ruimte of toekomstplannen. Deze vorm staat bekend als cashdividend. Daarnaast is het mogelijk om extra aandelen ter beschikking te stellen voor jouw aandeelhouders, ook wel stockdividend genoemd. Wanneer je echter de vrijheid van keuze tussen de bovenstaande vormen bij de aandeelhouders wil laten, spreek je van een keuzedividend.

Wat is dividendbelasting?

Wanneer je besluit om dividend uit te keren, ben je automatisch verplicht om hier belasting over te betalen. Dit betreft 15% van het totale bedrag dat je wil schenken aan de vennoten. Het bedrag dat je reserveert voor dividendbelasting is ook beter bekend als voorheffing. Jouw aandeelhouders kunnen dit bedrag later verrekenen met hun vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. Je moet binnen maand na uitkering aangifte en betaling doen bij de Belastingdienst. Ontvang je daarnaast zelf ook dividend van een andere vennootschap, dan kan je de dividendbelasting daarop verrekenen met jouw vennootschapsbelasting.

Kortingen en vrijstellingen op dividendbelasting

Zoals bij de meeste vormen van belasting, zijn er gevallen waarin vermindering of zelfs vrijstelling mogelijk is. Deze moet je tijdens je aangifte dividendbelasting aanvragen bij de Belastingdienst. Hieronder staan de meest voorkomende scenario’s op een rij:

  • Verenigingen, stichtingen en andere organisaties die niet onder de vennootschapsbelasting vallen, zijn ook niet verplicht om dividendbelasting te betalen. Hiervoor kan je een teruggaafverzoek doen tijdens de aangifte.
  • Wanneer een vennootschap minimaal 5% belang heeft in een ander vennootschap, dan spreek je van een deelnemingsdividend. Hiervoor kan je vrijstelling van dividendbelasting aanvragen tijdens je aangifte.
  • Je kan ook vrijstelling aanvragen wanneer een vennoot minder dan 5% aandelen in jouw onderneming heeft (portfoliodividend), maar deze niet als investering gebruikt.
  • Wanneer je een dochteronderneming hebt die dividend uitkeert aan de buitenlandse moedermaatschappij van een vennoot, kan je vrijstelling aanvragen zodat jouw dochter minder of geen dividendbelasting hoeft te betalen.
  • Je bent ook niet verplicht om dividendbelasting te betalen wanneer jouw vennoot in het buitenland is gevestigd. Hiervoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat het land een belastingverdrag heeft waarin de zaken rondom dividend zijn geregeld. Afhankelijk van de afspraken die hierin staan, kunnen er verschillende regelingen gelden voor de vrijstelling. Daarnaast is de grootte van het aandeel dat een vennoot in jouw onderneming heeft ook bepalend zijn voor de manier waarop je een vrijstelling kan aanvragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *