ZZP Start
ZZP Start

Eenmanszaak

Op deze site worden veel rechtsvormen toegelicht, maar de eenmanszaak is toch wel de meest populaire en ook de meest daadwerkelijk gekozen rechtsvorm voor startende ondernemers. Dit is vooral zo, omdat een eenmanszaak zeer snel en gemakkelijk op te richten is. Je hoeft er simpelweg alleen voor naar de Kamer van Koophandel (KvK). Voor verschillende ondernemers is de eenmanszaak dus een aantrekkelijke optie: voor zzp’ers, freelancers en ook voor de mensen die een (nog) kleine onderneming hebben.

Wat is een eenmanszaak?

Een eenmanszaak wil zeggen dat één persoon (als eigenaar) op alle gebieden verantwoordelijk is voor de onderneming. Dit houdt in dat de eenmanszaak geen rechtspersoonlijkheid heeft.

Oprichting

Voor de oprichting van een eenmanszaak, is dus een inschrijving bij de KvK nodig.
Een inschrijving kost je € 50,-. Je kunt er ook voor kiezen om voor € 15,- extra, nog een uittreksel mee te krijgen, dat dient als bewijs van je inschrijving.

Inschrijving bij de KvK gaat meestal op afspraak, het is handig dit dus even van te voren te controleren voor het KvK-kantoor bij jou in de buurt. Je kunt je verder vast voorbereiden, door het digitale formulier op de site in te vullen en te kijken wat je moet mee nemen.

Met het KvK-nummer dat je na inschrijving ontvangt, is het officieel! Met dat nummer worden je gegevens automatisch doorgegeven aan de belastingdienst.

Let wel: je kunt maximaal één eenmanszaak oprichten. Echter, deze kan wel verschillende activiteiten uitvoeren en diverse handelsnamen en vestigingen hebben.

Doordat de oprichting van een eenmanszaak zo snel en gemakkelijk verloopt, kunnen startende ondernemers nog wel eens te licht denken over het oprichten van een eigen bedrijf. Het is echter belangrijk zeer goed voorbereid te zijn op de oprichting van je bedrijf. Bij een goede voorbereiding hoort bijvoorbeeld een ondernemersplan.

Een ondernemersplan opstellen

Als starter is het dan wel niet verplicht om een ondernemersplan (ook wel bedrijfsplan of businessplan) op te stellen, zeer verstandig is het wel.

In het plan vat je voor de lezer samen wat je idee inhoudt en waarom je een bedrijf wil starten rondom dit thema. Beschrijf ook hoe het bedrijf eruit ziet, werk je alleen of met anderen? Ben je zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van je administratie of besteed je dit uit aan een boekhouder? Neemt het bedrijf personeel in dienst? En waar is het bedrijf eigenlijk gevestigd?

Beschrijf daarnaast meer over het product of de dienst die je wilt aanbieden met je bedrijf. Hoe ziet de markt er uit voor hetgeen jij wilt realiseren? En wie zijn dan je potentiële klanten? Bovenal moet concreet beschreven worden hoe jij jezelf gaat onderscheiden van de concurrentie. Voor de lezer die mogelijk ook een potentieel investeerder is, is het ook heel belangrijk om het een en ander op financieel gebied te benoemen. Licht bijvoorbeeld de belangrijkste cijfers toe.

Waarom is het zo verstandig om een ondernemingsplan op te stellen? In de eerste plaats vooral voor jezelf. Je bent op deze manier gedwongen om concreet te kijken naar hetgeen je wilt bereiken. En om hierin ook scherp te blijven.

Is er eigenlijk wel markt voor het product of de dienst zoals je het in gedachten had? Je dacht eerder misschien van wel, maar als je voor het plan op onderzoek uitgaat door je bijvoorbeeld te verdiepen in de concurrentie, kom je er misschien achter dat je risico’s neemt. Want hoe onderscheid je, je dan van de rest? En misschien blijkt, door nader onderzoek, dat er wel meerdere bedrijven zoals de jouwe in jouw buurt gevestigd zijn. Welke risico’s neem je dan precies? En zijn je plannen überhaupt wel haalbaar?

Aandachtspunt: het gebeurt vaak dat startende ondernemers, pas op een later moment een ondernemingsplan gaan opzetten. Partijen waarmee ze in zee willen gaan, bepalen namelijk vaak op basis van het ondernemingsplan of ze het idee interessant vinden om in te inventariseren. Echter, juist als je een ondernemersplan opstelt waarbij dergelijke partijen nog niet betrokken zijn, weet je je plannen helder op papier te zetten. Je krijgt dan veel makkelijker voor jezelf in beeld waar de aandachts- en actiepunten liggen.

Voordelen van een eenmanszaak

Zoals eerder benoemd, is een eenmanszaak populair omdat deze zo snel en gemakkelijk op te richten is. Een ander voordeel is dat je in veel gevallen recht hebt op belastingvoordeel.

Nadeel van een eenmanszaak: de aansprakelijkheid

Een groot nadeel dat je serieus zal moeten overwegen als je voor een eenmanszaak wil kiezen, is de aansprakelijkheid. Je bent volledig verantwoordelijk voor eventuele schulden die het bedrijf maakt. Dat wil zeggen: dus ook met je privévermogen. Tussen privé – en zakelijk vermogen wordt simpelweg ook geen onderscheid gemaakt, je bent als eigenaar hoe dan ook verantwoordelijk.

Bij schulden of zelfs faillissement, zet je dus ook je koophuis en inboedel op het spel. Dit betekent tevens, indien je getrouwd bent, dat je partner ook bij deze aansprakelijkheid betrokken is. Als je getrouwd bent of gaat trouwen, is het verstandig hierover na te denken en huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Als de aansprakelijkheid je afschrikt om een eenmanszaak op te zetten, dan kan een BV een goed alternatief vormen.

Het verschil tussen een eenmanszaak en een BV

De keuze om voor een eenmanszaak of voor een BV te kiezen, hangt voor veel startende ondernemers dus af van het grote verschil in aansprakelijkheid. Bij een BV ben je namelijk niet persoonlijk aansprakelijk voor eventuele schulden. Juist hierom, is een BV aantrekkelijk voor ondernemingen die risico’s lopen of hoge investeringen hebben. Uitzondering is, dat een directie hier alleen verantwoordelijk voor is, wanneer er sprake zou zijn van wanbeleid.

Andere verschillen tussen een eenmanszaak en een bv zijn:

  • Voor de oprichting van een BV moet je naar de notaris, waar soms ook hoge kosten aan verbonden zijn. Voor de oprichting van de eenmanszaak hoef je alleen een bezoek te brengen aan de KvK.
  • Een eenmanszaak heeft een eigenaar, die op alle gebieden verantwoordelijk is. Een BV heeft daarentegen een directie en eventueel ook aandeelhouders. Stap je over van een eenmanszaak naar een BV, dan wordt je dus waarschijnlijk directeur-grootaandeelhouder (DGA.) Als DGA ben je als werknemer van je BV dan ook wettelijk verplicht jezelf een minimaal loon van €44.000 uit te keren, voordat je dividend mag uitkeren (aan jezelf.) Over dat loon betaal je ook gewoon inkomstenbelasting.
  • Bij ondernemingen met een lage winst, is een eenmanszaak voordeliger en zeker bij de start van de onderneming. Dit wegens de fiscale voordelen, denk aan aftrekposten zoals voornamelijk de zelfstandigenaftrek en in de eerste drie jaar ook de startersaftrek. Wanneer de omzet echter hoger wordt, dan wordt op den duur juist wel de BV aantrekkelijker, door een lager belastingtarief (de vennootschapsbelasting.)
  • Een BV moet jaarlijks fiscale stukken aan de KvK overleggen. Wel zijn de eisen van jaarrekeningen afhankelijk van de grootte van de onderneming.

Wat zou je hieruit kunnen concluderen? Wanneer een onderneming veel fiscaal risico loop, dan is het verstandiger om voor een BV te kiezen. Als er geen sprake is van grote risico’s, dan is de eenmanszaak een prima rechtsvorm om te kiezen als onderneming. Daarnaast is het bij lage winst zo (minder dan €150.000 per jaar) dat de eenmanszaak beter loont. Betreft het hogere winst, dan is de BV door zijn lagere belastingtarief weer voordeliger.

De administratie moet op orde zijn

Het is wettelijk verplicht om voor de eenmanszaak een administratie op orde te hebben. Uiteraard behoort de boekhouding tot een onderdeel daarvan. Hieruit volgt vervolgens de jaarrekening die elk jaar een overzicht geeft van de financiële positie waarin je eenmanszaak zich bevindt. Hiermee doe je tevens je belastingaangiften. Het kan handig zijn bij een deskundige te informeren aan welke eisen die administratie precies moet voldoen.

Een eenmanszaak kan personeel hebben

Hoewel de naam anders doet vermoeden, is het niet zo dat een eenmanszaak perse uit 1 persoon bestaat. Personeel mag gewoon aangenomen worden. De term eenmanszaak zegt dus niks over het aantal personen dat in het bedrijf werkt, maar puur iets over de rechtsvorm. Het aannemen van personeel, betekent echter wel ook meteen dat je er verplichtingen bij krijgt.

  • Er moeten loonheffingen betaalt worden over de salaris van je werknemers.
  • Alle gegevens van je medewerkers moeten worden bijgehouden, wat voor jou tijd kost. Er moet immers een personeelsadministratie aanwezig zijn.

Het is dan ook verstandig, om je af te vragen of het wel echt noodzakelijk is om iemand aan te nemen. Als je het zelf niet redt, kan een klus uitbesteden aan een zzp’er op zo’n moment ook een goed alternatief zijn.

De eenmanszaak opheffen

Om de eenmanszaak op te heffen, dient de zaak uitgeschreven te worden bij de KvK.
Tevens moet er fiscaal afgerekend worden met de belastingdienst. Als je bedrijf in de loop der tijd meer waard is geworden, dan dien je daar stakingswinst over te betalen. Hetzelfde geldt voor fiscaal oudedagsreserve dat eventueel opgebouwd is.

Belasting betalen

Als eigenaar van een eenmanszaak dien je inkomstenbelasting te betalen over de gemaakte winst van je onderneming. Verder is het verstandig je vast voor te bereiden op de omzetbelasting die daarbij komt kijken. Het is weliswaar niet altijd aan de orde dat je als starter op jaarbasis btw hoeft af te dragen, soms is dat weinig of helemaal niet het geval.

Als je zo onder de € 1.883 per jaar kwijt bent aan btw, kun je tevens in aanmerking komen voor de Kleine ondernemersregeling (KOR), in dat geval hoef je minder of soms zelfs geen omzetbelasting te betalen.

Let op als startend ondernemer, zoals eerder gezegd kan bepaald belastingvoordeel op jou van toepassing zijn. Denk aan de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek (in de eerste drie jaar.)
Het is verstandig je hierin goed te laten informeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *