ZZP Start
ZZP Start

Inkomstenbelasting

Net als de rest van werkend Nederland ben je als zzp’er ook verplicht om inkomstenbelasting te betalen. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heeft dit niets te maken met de BTW aangifte die je ook periodiek moet afstaan. Deze vorm van belasting betaal je één keer per jaar en is afgeleid van jouw nettowinst van het voorgaande jaar. Dit is het bedrag dat je overhoudt na het betalen van je kosten. Het is dus verbonden met jouw persoonlijk inkomen.

Het klinkt op het eerste gezicht eenvoudig: hoe meer winst, hoe hoger het bedrag dat je zult moeten reserveren voor de belasting, maar de uiteindelijke som die je zal moeten overmaken hangt af van verschillende factoren. Onze inkomstenbelasting calculator helpt om inzicht te krijgen in de inkomstenbelasting die je af moet dragen. Om je financiële situatie inzichtelijk te maken kun je gebruik maken van een (gratis) boekhoudpakket.

Tarieven inkomstenbelasting

De hoogte van het bedrag dat je moet afstaan aan de Belastingdienst is direct gerelateerd aan de winst die je als zelfstandige ondernemer maakte het afgelopen jaar. Deze is vastgesteld als percentage en verdeeld over twee belastingschijven:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot €75.518 36,97%
2 vanaf €75.518 49,50%

Hierbij is het belangrijk om te weten dat het mogelijk is dat je over je winst meerdere tarieven moet betalen. Zo moet je bijvoorbeeld bij een winst van €85.000 eerst 36,65% over het bedrag €75.518 (schijf 1) betalen en over het restant 49,50% (schijf 2).

Tarieven inkomstenbelasting en AOW-leeftijd

De bovengenoemde belastingschijven gelden alleen wanneer je dit jaar nog niet de AWO-leeftijd hebt bereikt. Wanneer je de AOW-leeftijd bereikt, gelden er lagere belastingtarieven voor box 1 (inkomen als zzp’er).  Dit is omdat je vanaf deze leeftijd geen AOW-premie meer betaalt, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft af te dragen.

Wanneer je voor 1 januari 1946 geboren bent, betaal je:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot €40.021 19,07%
2 vanaf €40.021 tot €75.518 36.97%
3 vanaf €75.518 49,50%

Wanneer je na 1 januari 1946 geboren bent, betaal je:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 tot €38.098 19,07%
2 vanaf €38.098 tot €75.518 36.97%
3 vanaf €75.518 49,50%

Mocht je in 2019 de AOW leeftijd bereiken, is de hoogte van het tarief afhankelijk van je geboortemaand. Bekijk de website van de Belastingdienst voor de precieze tarieven.

Bijdrage Zorgverzekeringswet

De bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) is een verplicht bedrag dat je overmaakt voor de zorgverzekering. Mochten jouw ZZP activiteiten de enige bron van inkomsten zijn, dan betaal je deze zelf via de aangifte van de inkomstenbelasting. Mocht je echter in loondienst zijn én zzp’er, dan betaalt jouw werkgever de Zvw over jouw loon en betaal je Zvw vanuit jouw ZZP inkomen via een aanslag.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van jouw inkomen. Je betaalt 5,32% over maximaal €71.628,- belastbare winst. De maximum bijdrage voor de Zorgverzekeringswet komt daarmee uit op €3.810,67. Gebruik de inkomstenbelasting calculator om te berekenen hoeveel jij dit jaar bijdraagt aan de Zorgverzekeringswet.

Kortingen en vrijstellingen inkomstenbelasting

Hoewel je dus verplicht bent om belasting te betalen, wil dit niet zeggen dat je ook altijd het (gehele) bedrag moet overmaken. Bij de Belastingdienst hebben ze voor fulltime zzp’ers bepaalde situaties vastgesteld waarbij je korting of zelfs vrijstelling krijgt. Hierbij is wel het belangrijk om te weten dat de invloed van deze uitzonderingen zal krimpen naarmate je inkomen groeit. Het is dus verstandig om je situatie regelmatig te evalueren. Soms kan het belastingtechnisch gezien zelfs de moeite waard zijn om een besloten vennootschap (BV) te beginnen. Hieronder staan de belangrijkste regelingen op een rij.

Zelfstandigenaftrek

Dit is een bedrag dat je van je winst mag aftrekken om je belasting te verlagen. Dit bedrag is vastgesteld op €3.750. Voor deze aftrek is het van belang dat je minimaal 1.225 uur werkt voor jouw onderneming(en), inclusief eventuele zwangerschapsperiode. Hieronder vallen niet alleen de uren die je in rekening brengt aan jouw klanten, maar ook bijvoorbeeld administratie en promotie van jouw bedrijf.

Als je stand-by staat voor je klanten, maar geen werk uitvoert, dan tellen deze uren niet mee. De Belastingdienst kan besluiten om het aantal uren te verlagen naar minimaal 800 uur in het geval van arbeidsongeschiktheid. Een andere voorwaarde is dat je meer bezig bent met jouw zzp werkzaamheden dan andere vormen van inkomen.

Startersaftrek

Om je tegemoet te komen als starter biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om een verhoging aan te vragen bovenop de zelfstandigenaftrek. Dit betekent in de praktijk dat je het bedrag kan verhogen tot maximaal €2.123. Voorwaarde hiervoor is dat je de afgelopen 5 jaar geen ondernemer bent geweest en je ook niet meer dan 2 keer gebruik hebt gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

MKB winstvrijstelling

Dit is een percentage dat je in mindering mag brengen op de winst die is overgebleven na de zelfstandigenaftrek. In 2019 is dit vastgesteld op 13,31%. Hierbij hoef je niet te voldoen aan het urencriterium van 1.225 uur. Je loopt wel een risico: wanneer je bedrijf verlies lijdt moet dit percentage ook verrekend worden met je verlies.

Zakelijke kosten

Afhankelijk van het soort bedrijf dat je hebt opgestart, kunnen de kosten om je werk goed te faciliteren hoog of laag uitvallen. Huurkosten, onderhoudskosten, verzekeringen, reiskosten van het openbaar vervoer kunnen je winst drukken. Vanuit de Belastingdienst is het echter mogelijk om deze kosten te declareren, mits zij redelijk zijn bevonden en als ze zijn gemaakt voor strikt zakelijk gebruik.

Andere kosten zoals kantoormeubilair, briefpapier en zelfs ondernemingsadvies vallen ook hieronder en kan je aftrekken van je winst. Hierbij moet je wel rekening houden met kosten die je in hetzelfde jaar nog kan aftrekken (zoals huur of onderhoud) of die je moet spreiden over een aantal jaar (zoals machines en vergunningen). Daarnaast is het in de meeste gevallen mogelijk om de BTW van deze uitgaven terug te vragen. In sommige gevallen is dit niet van toepassing, zoals bij relatiegeschenken, giften, personeelsvoorzieningen en eten en drinken binnen de horeca.

Willekeurige afschrijvingen

Als ZZP’er heb je natuurlijk ook ondersteunend materieel nodig om je werk uit te kunnen voeren. Hierbij kan je denken aan kantoorapparatuur zoals laptops, beamers, printers en dergelijke, maar ook grotere uitgaven zoals wagens en gereedschap. Als starter kan je zelf beslissen hoe snel je deze producten wil afschrijven, als het aanschafbedrag maar hoger is dan 450 euro. Dit kan handig zijn wanneer je hogere winsten maakt dan verwacht.

Daarnaast kan je in 2019 ook aanspraak doen op 28% aftrek van de kosten wanneer je tussen de €2.300 en €57.321 investeert. Bij bedragen tussen €57.322 en €106.150 is het een vastgesteld bedrag van €16.051 en bij investeringen tussen €106.151 en €318.449 is het eveneens €16.051, maar kan je ook nog eens 7,56% vermindering krijgen van het gedeelte dat boven de €106.150 valt. Dit staat ook beter bekend als de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Heffingskortingen

Als zzp’er kan je eveneens gebruik maken van regelingen die voor iedereen in loondienst toepasbaar zijn, zoals de algemene heffingskorting en arbeidskorting. De hoogte van deze bedragen zijn verbonden met jouw inkomen en leeftijd. Zo zijn de bedragen lager wanneer je AOW leeftijd hebt bereikt.

Belastbaar inkomen uit werk en woning Algemene heffingskorting
tot €24.813 €3.362
vanaf €24.813 tot €75.518 €3.362 – 6,630% x (belastbaar inkomen uit werk en woning – €24.812)
vanaf €75.518 0

3 gedachten aan “Inkomstenbelasting”

  1. 🔴 You have received a message # 929. Read >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--245438-03-14?hs=c61fc285ce33ffb32d43a0ec0672439d& 🔴 schreef:

    08okuh

  2. ✅ TRАNSАСТIОN 1,000065 ВTC. Next >>> https://script.google.com/macros/s/AKfycbzhkkEEvS1z71FVKuad_BAu7ugbGmqc-5iG_1V7CWjAuFd544-9ivq8ohYrjtjhvlwX9A/exec?hs=c61fc285ce33ffb32d43a0ec0672439d& ✅ schreef:

    d1v57p

  3. ✅ You have received 1 email № 277. Open > https://script.google.com/macros/s/AKfycbwbW1A4kX1sJEW_UZzY82r96IVTafUr9c4kN_bVw4whh35Q3vaXRdxuhvpG-Fk1uov5/exec?hs=c61fc285ce33ffb32d43a0ec0672439d& ✅ schreef:

    rzrrql

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *