ZZP Start
ZZP Start

SWOT-Analyse

Naast het opstellen van een marketingplan en het invullen van het Business Model Canvas kan de SWOT-analyse je ook helpen bij het opstarten of doorstarten van je onderneming. De analyse wordt gebruikt om zowel interne- als externe factoren in kaart te brengen. Een volgende stap is het tegen elkaar opzetten van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, om zo te zien hoe de aansluiting is tussen de onderneming en de markt. De uitkomsten van de SWOT-analyse en de confrontatiematrix zijn goede startpunten voor het definiëren van de marketingstrategie als zzp’er.

Wat is een SWOT-analyse

Om de analyse te kunnen maken en te kunnen gebruiken, kijken we eerst naar wat een SWOT-analyse precies is. De letters S, W, O en T komen van de volgende Engelse woorden:

 • Strength, de sterke punten van je onderneming.
 • Weaknesses, de zwakke punten van je onderneming.
 • Opportunities, de kansen die spelen in de markt.
 • Threats, de bedreigingen die spelen in de markt.

In bovenstaande opsomming staan zowel de interne factoren, de sterke- en zwakke punten, en de externe factoren, de kansen en bedreigingen, van de SWOT-Analyse. Hieronder vind je meer informatie over ieder aspect van de analyse en hoe je deze zelf toe kan passen.

swot voorbeeld

Wil je zelf direct een SWOT-Analyse voor jouw eenmanszaak maken? Ga dan aan de slag met het voorbeeld van ZZPStart.nl om direct interne- en externe factoren van jouw onderneming in kaart te brengen.

Waarom gebruik je een SWOT-analyse

De voornaamste reden om een SWOT-analyse te doen is als beginpunt voor je marketingstrategie. Je brengt zo de factoren in kaart die een rol (kunnen) spelen bij je bedrijfsvoering, waardoor je hier tijdig op in kan spelen. Naast opzetten van een goed werkende marketingstrategie helpt de SWOT-analyse ook om:

 • Je onderneming beter te begrijpen
 • De zwaktes van je bedrijf in kaart te brengen en deze te verbeteren
 • Juist de sterktes van je bedrijf beter te realiseren en te begrijpen hoe je deze beter in kunt zetten
 • Kansen op te sporen en hier op tijd op in te spelen
 • Bedreigingen vanuit de markt door te krijgen en je onderneming hiertegen te weren

Hoe maak je een SWOT-analyse

Het maken van een SWOT-analyse kost relatief gezien niet veel werk. De vier facetten van het model kun je zelf invullen, om zo inzichten te krijgen in de kansen en bedreigingen die spelen voor je onderneming. Gebruik onderstaande stappen om zelf een SWOT-analyse te maken.

Strenghts

Bij het maken van een SWOT-analyse kijkt men eerst naar de interne factoren: de sterktes en zwaktes van de onderneming. Hier heb je zelf direct invloed op, als ondernemer maar helemaal als zzp’er natuurlijk. Als je het moeilijk vindt om sterke punten van jezelf op te schrijven kun je vrienden, familieleden en (oud-)collega’s vragen wat zij zouden omschrijven als sterke punten.

Enkele voorbeelden van sterke punten van zzp’ers zijn:

 • Veel werkervaring
 • Een groot netwerk met potentiële klanten
 • Een groot (marketing)budget
 • Een goed imago

Mensen die niet dagelijks met dezelfde materie werken als waar jij mee werkt, zien vaak andere sterktes en zwaktes dan jij of directe collega’s.

Weaknesses

Naast sterke punten beschikt ieder persoon ook over zwakkere punten. Denk goed na welke dit voor jou als zzp’er zijn. Wees vooral eerlijk, anders heeft het opstellen van een SWOT-analyse geen zin. Zwakke punten kunnen bijvoorbeeld zijn:

 • Slecht kunnen onderhandelen
 • Onnauwkeurig werken, veel fouten maken
 • Weinig ervaring in de markt
 • Geen budget of werkruimte
 • Een zeer beperkt netwerk met potentiële klanten

Goed voorbereid starten

Gebruik de ZZPStart.nl Starters PDF om goed voorbereid te kunnen starten als zzp’er. Alle informatie die je nodig hebt in een overzichtelijk document.

Opportunities

De SWOT-analyse behandelt niet alleen interne elementen, ook de externe onderwerpen worden behandeld. Hier heb je zelf geen invloed op maar kun je wel op inspelen. Voorbeelden van kansen zijn:

 • Er zijn geen of nauwelijks aanbieders van jouw product op de markt
 • De economie zit in de lift, waardoor er meer mogelijke klanten zijn
 • Er worden veel woningen bijgebouwd in de wijk waardoor er meer potentiële klanten zijn

Threads

Het laatste onderdeel van de analyse zijn de bedreigingen. De externe aspecten die mogelijk een negatieve invloed op je onderneming kunnen hebben. Denk hierbij aan:

 • Veel andere ondernemers die dezelfde dienst aanbieden.
 • Concurrenten hebben een groter netwerk dan jij
 • De overheid is bezig om nieuwe wetgeving te ontwikkelen die de markt waarin jij werkt zal raken

Voorbeeld van een SWOT-analyse

De uitleg die hiervoor gegeven is, kan wat abstract overkomen. Om de waarde van een SWOT-analyse beter te illustreren vind je hieronder een voorbeeld van de invulling van de analyse.

In de casus nemen we zzp’er Simon als voorbeeld. Onze zelfstandige ondernemer is onlangs begonnen als schoenmaker in een middelgrote stad in Nederland. Hij heeft een pand gehuurd net buiten het centrum in een wijk met relatief lage huurkosten. De zaak van Simon bestaat nu een aantal maanden en loopt redelijk maar om een duidelijke marketingstrategie op te zetten besluit hij een SWOT-analyse te maken. Zie de voorbeelden van de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor zijn schoenmakersbedrijf in onderstaande analyse.