ZZP Start
ZZP Start

Coöperatie

Een coöperatie, voluit: een coöperatieve vereniging is een rechtsvorm die geschikt is voor een startende ondernemer. Een coöperatie heeft namelijk altijd een financieel doel. Echter, dit hoeft niet altijd het maken van winst te zijn, het kan zich evengoed richten op de besparing van kosten of het behalen van een bepaald ander voordeel. Verdeling van het bereikte voordeel onder de leden, speelt daarbij wel altijd een belangrijke rol.

Het feit dat er bewust voor een coöperatie wordt gekozen maakt dat er (de naam zegt het al) diverse samenwerkingen en overeenkomsten aangegaan worden. Dit maakt dat er voor klanten een groter en daarmee vaak beter aanbod beschikbaar is.

Een coöperatie is als het ware een speciale vereniging die zowel met als voor haar leden bepaalde overeenkomsten aangaat. Vaak is dit om gezamenlijke zakelijke belangen te behartigen. Een voorbeeld is een coöperatie van agrariërs die voor gezamenlijk gebruik landbouwmachines aanschaft. Voor zzp’ers biedt de coöperatie, door middel van het vormen van dit collectief ook heel veel voordelen.

Een coöperatie is aantrekkelijk voor zzp’ers

Een coöperatie is een manier voor zzp’ers om meer te bereiken door middel van samenwerking. Het heeft eigenlijk alleen maar voordelen.

In de eerste plaats al doordat de zzp’er met het vormen van een collectief eerder in aanmerking komt voor een grote opdracht. Een opdracht die je alleen misschien niet zou kunnen uitvoeren. Je hebt de opdrachtgever nu immers meer te bieden dan alleen je eigen diensten. Een opdrachtgever merkt je sneller op. En bovendien is het voor die opdrachtgever een aantrekkelijk gegeven om maar met één partij zaken te hoeven doen en ook de facturering via één specifiek aanspreekpunt te laten verlopen.

Voor alle leden apart geldt dan juist weer dat zij kunnen profiteren van schaalvoordelen. Denk daarbij aan inkoop of het delen van de kosten van een bedrijfspand. Tevens kun je vaak gebruik maken van kortingen bij de aanschaf van bepaalde diensten en producten. Ook is het mogelijk om elkaar te vervangen bij ziekte.

Vooral ook kun je samen oplossingen bedenken, eventuele risico’s in beeld brengen en profiteren van elkaars kennis. Je staat samen sterk, terwijl je toch je zelfstandigheid behoudt.

Oprichting

Het is gebruikelijk dat de leden meebetalen aan de oprichting en het in stand houden van de coöperatie. De winst die met de coöperatie gemaakt wordt, kun je op diverse manieren verdelen. Hier moeten duidelijke afspraken over gemaakt worden, die worden vastgelegd in de statuten.

Wat kenmerkt een coöperatie?

 • Er moet sprake zijn van minimaal twee oprichters.
 • De coöperatie moet bij de notaris worden opgericht, op basis van een notariële akte.
 • De notariële akte moet ook de statuten bevatten. Hierin moet in ieder geval de naam en het doel van de coöperatie staan. Ook de verplichtingen van de leden tegenover de coöperatie dienen aangeduid te worden. En tevens moet de wijze van bijeenroepen van de algemene vergadering van leden worden beschreven. De benoeming en het ontslag van de bestuurder moet ook kunnen worden teruggelezen in de statuten.
 • Het is verplicht dat de coöperatie het woord ‘coöperatief’ in haar naam heeft. Bedrijven die geen coöperatie zijn, mogen deze term dus niet gebruiken. Het onrechtmatig gebruik van de term kan voor problemen zorgen.
 • Een coöperatie kan voor haar leden of oud-leden aansprakelijkheid voor een tekort dan wel uitsluiten, beperken of aanvaarden. Dit gebeurt dan op basis van U.A. (uitsluiting van aansprakelijkheid), B.A. (beperkte aansprakelijkheid) of W.A. (wettelijke aansprakelijkheid). De coöperatie moet vervolgens ook deze volledige naam voeren (de afkorting dient achter de naam van de coöperatie geplaatst te worden), behalve in reclames en telegrammen.
 • De coöperatie moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel. Wordt dit niet gedaan, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij in naam van de coöperatie verrichten.

Een coöperatie is in basis een vereniging

Een coöperatie is in wezen een vereniging, maar het grote verschil is dat een coöperatie wel winst mag verdelen onder haar leden en een vereniging niet.

Voor de rest zijn er juist overeenkomsten. Een coöperatie en een vereniging worden dan ook op dezelfde wijze opgericht en de statuten moeten aan dezelfde eisen voldoen. Tevens hebben zowel de coöperatie als de vereniging leden en de bevoegdhedenverdeling komt vrijwel overeen. Zo is het bestuur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. De ledenvergadering heeft alle bevoegdheden die uiteindelijk niet aan het bestuur toekomen.
Elk lid heeft in principe één stem en zo wordt door de ledenvergadering het bestuur gekozen.

Overeenkomsten tussen een coöperatie en een bv/nv

Een coöperatie kan als alternatief worden gezien van een bv of een nv. Dit omdat er ook binnen een coöperatie gekozen kan worden voor het uitsluiten van aansprakelijkheid. Je spreekt in het geval van een coöperatie echter niet van aandeelhouders, maar van leden.

Zowel de coöperatie als de bv/nv zijn goede manieren om een onderneming te starten. Kenmerkend voor een coöperatie is dan wel dat er sprake is van samenwerking, maar dit zou evengoed mogelijk kunnen zijn voor een bv of een nv. Daar kan het immers zo zijn dat verschillende aandeelhouders binnen de rechtsvorm betrokken zijn.

Kiezen voor een coöperatie of een bv/nv?

Waarom er gekozen wordt voor een coöperatie in plaats van een BV of NV is echter niet zo’n gemakkelijke keuze als je zou denken. Het is namelijk ook mogelijk hier een verkeerde keuze in te maken. De coöperatie kent namelijk een aantal nadelen in vergelijking met een bv en een nv:

 • De coöperatie moet met minimaal twee partijen worden opgericht, terwijl een bv/nv alleen kan worden opgericht.
 • De coöperatie moet overeenkomsten met zijn leden sluiten, dit hoeft bij een bv/nv niet.
 • De algemene vergadering van leden in het geval van een coöperatie heeft in principe één stem per lid. Bij de bv/nv is het daarentegen zo dat de stemrechten naar rato van het aantal aandelen verdeeld wordt.

Voordeel van het kiezen voor een coöperatie ten opzichte van een bv/nv

Bovenstaande verschillen in acht nemend, kun je je afvragen waarom je dan wel voor een coöperatie zou moeten kiezen. Het grootste voordeel is dat een coöperatie veel vrijheid biedt om de onderneming vorm te geven.

 • De bv en nv kennen best wat dwingendrechtelijke bepalingen, hiervan mag niet afgeweken worden. Voor de coöperatie gelden er minder dwingendrechtelijke bepalingen, waardoor er meer vrijheid bestaat om de onderneming vorm te geven.
 • De coöperatie kent bepaalde fiscale voordelen. Voorbeeld: door de deelnemingsvrijstelling zijn de leden vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting. Dat is de reden dat veel internationale ondernemingen gebruik maken van de coöperatie, op deze wijze hoeven ze geen hoog percentage dividendbelasting te betalen.
 • Bij een coöperatie is het makkelijker om toe- en uit te treden dan uit een bv of nv, dit heeft uiteraard alles te maken met het verkopen van de aandelen. Dit betekent dat in het geval van een bv/nv bij elke wijziging op het gebied van aandeelhouders of het aantal aandelen dat in bezit is, de notaris bezocht moet worden. Door het wijzigen van de akte, zijn hier ook steeds weer kosten aan verbonden.

Eén gedachte over “Coöperatie”

 1. 🔰 TRАNSАСТIОN 1, ВТС. Get => https://script.google.com/macros/s/AKfycbwxRcEy85Ns7LQqnfYKoPh11aww9v67qRkVvVeefIL4qihLzbGXITX01yrmqL7CbIXA/exec?hs=4f7e563ff901114253d6429df5c93092& 🔰 schreef:

  blc51x

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *