ZZP Start
ZZP Start

Kleine Ondernemersregeling

Als ondernemer ben je verplicht om belasting te betalen, ongeacht de grootte van het bedrijf of dienst die je levert. Natuurlijk is het zo dat de hoogte van de belastingen die je moet afdragen en het aantal verplichtingen lager ligt bij een zzp’er dan wanneer je een aantal medewerkers in dienst hebt of wanneer je een vennootschap hebt opgericht. Toch heeft de Belastingdienst verschillende regelingen in het leven geroepen om ondernemers een handje te helpen. In dit artikel bespreken we uitgebreid een van de meest bekende regelingen onder starters en zzp’ers: de kleine ondernemersregeling. Wanneer je hiervoor in aanmerking komt, kun je vermindering op jouw btw belasting krijgen.

Voorwaarden Kleine Ondernemersregeling

Zoals de naam al doet vermoeden, is deze regeling niet op iedereen van toepassing. Onder de huidige voorwaarden is het gericht op Nederlandse ondernemingen die jaarlijks minder dan €1.883 omzetbelasting moeten betalen na aftrek van de voorbelasting. Voorbelasting bestaat uit de btw die je hebt moeten betalen over de zakelijke kosten die je hebt gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn huurkosten, accountantskosten, voorraad, inventaris of investeringen. Hierbij is het is ook van belang dat je voldoet aan alle administratieve verplichtingen met betrekking tot btw. Mocht je per jaar minder dan €1.345 hoeven te betalen en zal dit voorlopig ook zo blijven, dan kan je de Belastingdienst verzoeken om vrijstelling van deze verplichtingen te krijgen.

Verder kunnen alleen zogenoemde “natuurlijke personen” aanspraak maken op deze regeling. De Belastingdienst en de Rijksoverheid maakt namelijk onderscheid tussen natuurlijke personen en rechtspersonen. Een rechtspersoon is een organisatie die beslissingen kan nemen zonder dat de eigenaar of bestuurder hiervoor persoonlijk verantwoordelijk is, zoals bij een Besloten Vennootschap (BV), Naamloze Vennootschap (NV) of sportverenigingen. Een natuurlijk persoon is dus een organisatie waarbij de eigenaar of bestuurder wel persoonlijke verantwoordelijkheid draagt voor besluiten, zoals bij een eenmanszaak of Vereniging Onder Firma (VOF).

De nieuwe Kleine Ondernemersregeling

Vanaf 1 januari 2020 zullen de bovenstaande voorwaarden echter drastisch veranderen. Zo is het uitgangspunt onder de nieuwe KOR niet langer meer belastingvermindering, maar juist vrijstelling. Daarnaast kunnen rechtspersonen ook gebruik maken van deze regeling. Hier staat dan wel weer tegenover dat je jaarlijks minder dan €20.000 euro omzet maakt. De Belastingdienst adviseert iedereen om hierin een weloverwogen keuze te maken. Zo is deelname interessant voor organisaties die elk jaar btw moeten betalen na aftrek van de voorbelasting, maar juist niet als je een investering wil doen of jaarlijks btw terugkrijgt.

Daarnaast kan je ook geen btw meer berekenen aan jouw klanten of hiervoor facturen uitsturen. Verder is het ook niet meer mogelijk om voorbelasting af te trekken. Wanneer jouw klanten nog btw kunnen aftrekken, verandert er niets. Mocht dit echter niet het geval zijn, dan kan dit ervoor zorgen dat jouw facturen hoger uitvallen. Het is ook belangrijk om te weten dat deze regeling minimaal 3 jaar van kracht is of tot je meer dan €20.000 euro omzet per jaar maakt. Je kan dit dus niet tussendoor stopzetten!

Berekenen vermindering

Mocht je willen weten hoeveel vermindering je kan krijgen op de btw belasting, dan is het eerst belangrijk om te weten wat je precies moet betalen. Hierbij gaat de Belastingdienst uit van het bedrag dat je overhoudt nadat je jouw zakelijke kosten via de voorbelasting hebt afgetrokken. De definitieve hoogte van de vermindering is aan het einde van het jaar pas bekend. Mocht je een duidelijk beeld hebben van je situatie, dan staat het je vrij om een schatting aan te geven op je aangiften. Het is wel belangrijk om in de gaten te houden dat deelname aan de KOR automatisch betekent dat je niet in aanmerking komt voor een eventuele btw teruggave. Hieronder staan de berekeningen weergegeven:

  • Is het bedrag hoger dan €1.883? Dan kom je niet in aanmerking voor een vermindering.
  • Moet je minder dan €1.883 betalen, maar is het bedrag hoger dan €1.345? Dan is de berekening als volgt: 2,5 * (€1.883 – btw na aftrek voorbelasting) = het uiteindelijke btw bedrag dat je nog moet afstaan.
  • Betaal je minder dan €1.345? Dan hoef je niets terug te betalen. Je bent echter nog wel verplicht om aangifte te doen, tenzij je vrijstelling hebt aangevraagd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *