ZZP Start
ZZP Start

ZZP Brancheverenigingen

Als zelfstandig ondernemer heb je de vrijheid om zelf te bepalen hoe jij je werk organiseert. Dit levert niet alleen flexibiliteit op, maar geeft je ook de kans om datgene te doen waar je passie ligt. Dit wil echter niet zeggen dat je dan ook het wiel opnieuw moet uitvinden. Net zoals het geval is bij verschillende beroepsgroepen, kan je ook als ZZP’er kiezen uit belangenbehartigers waar je lid van kan worden. Samen sta je immers sterker. Maar welke vereniging is nu de juiste keuze?

Voordelen van een branchevereniging

Zeker in het geval van ZZP’ers spelen dit soort verenigingen een positieve rol. Ze geven een stem aan een grote groep van de werkende bevolking binnen Nederland en helpen daarmee aan de verdere professionalisering en erkenning van zelfstandige ondernemers. Daarnaast geven ze je ook handvatten die je in de praktijk goed kan gebruiken.

Wanneer je bent aangesloten bij een branchevereniging heb je toegang tot een vangnet. Niet alleen op het gebied van informatie en contactpersonen, maar in de meeste gevallen ook juridische ondersteuning. Hierbij gaat men niet alleen uit van het collectieve belang, maar is er ook voldoende aandacht voor het individu. Brancheverenigingen hebben als grootste voordeel dat leden invloed kunnen uitoefenen op standpunten en beleid. Mocht je meer aandacht willen voor een bepaald onderwerp of vragen hebben, dan kan je dat inbrengen tijdens ledenvergaderingen. Dialoog en samenwerking staan dus centraal.

Met de input van de leden en de verzamelde expertise gaan verenigingen het gesprek aan met andere verenigingen, politici en ministeries. Tijdens deze lobby sessies staat jouw onafhankelijkheid als ZZP’er op de voorgrond, maar wel zodat je er niet helemaal alleen voor staat mocht er iets gebeuren, zoals een ongeval of ziekte. Verder kan jij jezelf blijven ontwikkelen door deel te nemen aan workshops, trainingen en andere evenementen die een vereniging kan organiseren. Het loont dus altijd om een lidmaatschap bij een vereniging op z’n minst te overwegen. Hieronder staan een aantal opties op een rij:

Kamer van Koophandel: Ondernemersplein

Technisch gezien niet echt een belangenbehartiger zoals wij in dit artikel bespreken, maar de Kamer van Koophandel (KVK) is bij uitstek de beste informatiebron voor ondernemers. Hier kan je actuele artikelen vinden over de meest uiteenlopende onderwerpen gerelateerd aan het oprichten en runnen van je eigen bedrijf. Je bent vanuit het Rijksoverheid verplicht om je eigen bedrijf hier te laten registreren. Daarnaast hebben zij een lijst opgesteld met verenigingen en platformen waar je aanvullende informatie en financiële of juridische ondersteuning kan vinden.

ZZP Nederland

De grootste vereniging in Nederland en waarschijnlijk ook de eerste die je tegenkomt wanneer je zoekt naar belangenbehartigers voor ZZP’ers. ZZP Nederland zet zich in als onafhankelijke stichting voor meer invloed vanuit ZZP’ers op wet en regelgeving. Naar eigen zeggen willen zij niet dat “vakbonden en grote werkgevers” teveel hun stempel drukken op het ZZP beleid van het Rijksoverheid. Hiervoor lobbyen ze actief binnen Den Haag en hebben ze diverse ambassadeurs om ZZP’ers een gezicht te geven. Je kan je aansluiten bij het collectief om ook inspraak te hebben in de standpunten van de stichting. Daarnaast hebben ze erkende verzekeringen waar je gebruik van kan maken.

Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO)

PZO is een belangenbehartiger die uitgaat van het uitbreiden van netwerken en het ondersteunen van de leden om zo meer invloed uit te kunnen oefenen op het beleid voor ZZP’ers. Ze omschrijven zichzelf als een sterke gesprekspartner binnen het politieke veld waarbij ze hechte samenwerkingsverbanden hebben opgebouwd met diverse partijen, zoals MKB Nederland. Daarnaast zijn zij ook vertegenwoordigd binnen Brussel en zijn ze onder andere lid van het Europees forum voor zelfstandig professionals (EFIP). Ze organiseren geregeld evenementen zodat jij meer kennis en ervaring kan opdoen. Wanneer je aansluit bij hun collectiviteit krijg je korting op verzekeringen, administratie en telefonie.

CNV Zelfstandigen

Zoals de naam al aangeeft, is dit een vereniging die is ontstaan vanuit de vakbond CNV. Dit is echter niet ten nadele van de belangenbehartiger. Ook zij bieden kortingen aan voor verzekeringen, boekhouding en zij leveren juridische hulp zowel voor zakelijk als privé. Zo kan je meer informatie vinden over modelovereenkomsten. Verder hebben zij de Raad van Zelfstandige Professionals opgericht die leden bijstaat in het geval van problemen en beleidsvraagstukken rondom zelfstandig ondernemen. De Raad organiseert themadagen om zo eenvoudiger te netwerken en van elkaar te blijven leren. Hierbij kan je ook aanspraak maken op coachingstrajecten en workshops om jezelf te blijven verbeteren.

FNV Zelfstandigen

Ook dit is een vereniging die is ontstaan uit een vakbond, namelijk de FNV. Op hun website geven zij aan zich in te zetten voor “duurzaam succesvol zelfstandig ondernemen”. Als lid heb je toegang tot een uitgebreid kenniscentrum waarbij je op de website ook de meest recente ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving kan lezen. De vereniging is onder het bestuur van een sectorraad. Deze bestaat uit 12 specialisten afkomstig uit verschillende markten. Om de vier jaar is een open verkiezing om nieuwe leden te kiezen. Verder hebben ook zij kortingen op verzekeringen en juridische bijstand. Daarnaast kan je ook via een magazine op de hoogte blijven van de ins en outs.

Vereniging Zelfstandig Zonder Personeel (VZZP)

VZZP is een vereniging die handelt volgens een aantal speerpunten. Zo vinden zij het belangrijk om onderwijs beschikbaar te maken voor hun leden door middel van trainingen waarbij je certificaten kan halen. Daarnaast reiken zij praktische handvatten uit zodat ZZP’ers commercieel sterker in hun schoenen staan. Uiteraard mag ook hun ondersteuning op het gebied van collectieve kortingen op verzekeringen niet vergeten worden. Als laatste, maar zeker niet het minst belangrijke, willen zij een krachtige stem zijn voor hun leden in zowel de politieke landschap als de maatschappij. Om dit te bereiken, werken zij samen met diverse partners zoals SnelSart.