ZZP Start
ZZP Start

Juridisch

Zodra je als ondernemer de Nederlandse markt opgaat heeft dit juridische gevolgen. Waar moet je als ondernemer allemaal aan denken als het om juridische kwesties gaat? Wij van ZZPStart.nl zetten het voor je op een rijtje.

Inschrijven bij de KvK

Wie in Nederland wil ondernemen is wettelijk verplicht om zich in te schrijven bij de Kamer van Koophandel. Je dient dit uiterlijk één week na het starten van je onderneming te doen. In het land zijn er verschillende vestigingen van de Kamer van Koophandel waar je je kunt inschrijven. Maak van te voren een afspraak en neem je pinpas mee, de inschrijfkosten kun je namelijk alleen pinnen. De kosten voor het inschrijven bij de KvK liggen rond de €50,-.

De reden waarom je als ondernemer moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel is tweeledig: de registratie is zowel voor de overheid als voor je klanten. Voor de overheid is het handig dat ze zo overzichtelijk hebben welke ondernemers er allemaal in Nederland zijn. Voor eventuele klanten is het prettig dat ze ergens gegevens kunnen achterhalen als een ondernemer niet zijn afspraken nakomt of er andere problemen zijn.

Algemene voorwaarden

Of je nu vooral business to business werkt of met particuliere klanten, algemene voorwaarden kunnen erg prettig zijn om problemen te voorkomen. Algemene voorwaarden zijn niet wettelijk verplicht. Wanneer je toch besluit om algemene voorwaarden op te stellen, dan dienen deze wel aan een aantal wettelijke eisen te voldoen.

Waarom Algemene Voorwaarden?

Veel mensen vinden het een gedoe om Algemene Voorwaarden op te stellen. Toch kan het juist meer gedoe opleveren als je ze niet opstelt. De investering in algemene voorwaarden is namelijk eenmalig, terwijl als je ze niet hebt, je met elke relatie opnieuw afspraken moet maken en moet onderhandelen.

Algemene voorwaarden zijn niet alleen bij het aangaan van nieuwe zakelijke relaties of het verkopen van een product handig. Ook bij problemen die na verloop van tijd ontstaan, kan het erg prettig zijn om op de algemene voorwaarden terug te kunnen vallen. Je kunt zelf algemene voorwaarden opstellen of dit laten doen door een jurist. Ga je zelf aan de slag? Let er dan wel op dat er bepaalde regels zijn waar je je aan moet houden.

Regels voor Algemene Voorwaarden

Bij het opstellen van Algemene Voorwaarden ben je aan wettelijke regels gebonden. Werk je vooral met particulieren? Dan heb je met strengere regels te maken dan wanneer je vooral met andere bedrijven werkt. Werk je zowel met andere bedrijven als met particulieren, dan is het verstandig om voor beide categorieën aparte algemene voorwaarden op te stellen.

Bij het opstellen dien je rekening te houden met voorwaarden die door de wetgever verboden zijn. Zet je deze toch in je algemene voorwaarden, dan zijn deze niet geldig en hebben ze geen werking en dus geen nut. De precieze voorwaarden voor het opstellen van Algemene Voorwaarden vind je in het Burgerlijk Wetboek 6, artikel 236 en 237.

Werking Algemene Voorwaarden

Heb je Algemene Voorwaarden opgesteld dan ben je wettelijk verplicht om de partijen waarmee je werkt op tijd hiervan op de hoogte te stellen. Stuur ze mee met je offerte en plaats ze bijvoorbeeld op je website, zodat klanten ze eenvoudig kunnen lezen. Ook is het mogelijk om je algemene voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel of de griffie van de rechtbank.

De Algemene Voorwaarden zijn pas van kracht als de partij waarmee je zaken doet de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Zorg dus dat dit altijd duidelijk is en leg dit het liefst schriftelijk vast zodat hier achteraf nooit discussie over kan ontstaan.

Modelovereenkomst

Als zzp’er is het belangrijk dat er geen verwarring bestaat over je ondernemerschap. Soms kan de scheidslijn tussen een zzp’er en een werknemer dun zijn. Om hierover duidelijkheid te hebben, bestond vroeger de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Deze is echter in 2016 afgeschaft. In plaats hiervan is de overheid met modelovereenkomsten gekomen, voortvloeiend uit de wet DBA, maar ook deze zijn inmiddels niet meer verplicht.

Dit komt omdat de wet DBA erg omstreden is en daarom door het kabinet Rutte 3 is geschrapt. Hierdoor bevinden zzp’ers zich tot 2021 in een vreemde positie, want ondanks dat je niet meer verplicht bent om je aan deze wet te houden, kun je wel een boete ontvangen wanneer er onduidelijkheid bestaat over je positie. Om deze onduidelijkheid te voorkomen, is het toch raadzaam om met modelovereenkomsten te werken.

Op de website van de overheid kun je zulke modelovereenkomsten vinden. Kijk goed in welke categorie je werkzaamheden vallen om te zorgen dat je de goede overeenkomst invult.

Octrooi of patent

Begin je een eigen onderneming omdat je een uniek of geniaal idee hebt? Dan wil je waarschijnlijk niet dat iemand hiermee aan de haal gaat. In dit geval kan het verstandig zijn om een octrooi of patent aan te vragen. Hierdoor krijg jij het exclusieve recht op het gebruik van je uitvinding. Maar wat is het verschil tussen een patent en octrooi en hoe en waar vraag je dit aan? Lees snel verder.

Verschil patent en octrooi?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: een octrooi en patent zijn exact hetzelfde. Echter, ‘octrooi’ is een Nederlands woord en ‘patent’ de engelse variant. Hierdoor is de uitwerking ook iets anders. Wanneer je een octrooi aanvraagt, geldt dit alleen binnen de Nederlandse grenzen. Vraag je een patent aan, dan is dit voor het buitenland. In welke landen het patent geldig is, hangt af van waar je deze aanvraagt.

Wat zijn de criteria?

Ook al zijn een octrooi en patent hetzelfde, de eisen om een octrooi of patent aan te vragen verschillen. Wij zetten ze uiteen.

Octrooi
In Nederland zijn de eisen minder streng dan in het buitenland. Wil je iets laten registreren, dan kan dat in Nederland zonder enig probleem. Elke octrooiaanvraag wordt verleend, pas bij eventuele problemen wordt onderzocht of het octrooi terecht is verleend. Aan de ene kant is dit prettig, je kunt zonder veel moeite een octrooi aanvragen. Aan de andere kant zorgt dit er ook vaak voor dat de vraag of iets een terecht een octrooi heeft gekregen, pas later wordt bepaald in de rechtbank. Een plek waar je als ondernemer het liefst niet terecht komt en wellicht niet geheel efficiënt.

Patent
De gang van zaken in Nederland is vrij uniek. In de meeste landen gelden er strenge criteria om een patent aan te vragen. In de meeste landen gelden dezelfde drie eisen om een patent aan te kunnen vragen:

  • nieuwheid: je product of het door jouw bedachte proces moet nieuw op de markt zijn.
  • industriële toepasbaarheid: je product of proces moet ook daadwerkelijk toepasbaar zijn, niet alleen een vaag idee.
  • inventiviteit: het idee of proces moet iets vindingrijks hebben. Dit criterium is nog het meest subjectief, want wat de één vindingrijk en inventief vindt, vindt de ander weer niet.

In sommige landen geldt ook het vereiste dat de uitvinding geheim dient te zijn. Dit wisselt echter per plek waar je het patent aanvraagt.

Waar vraag ik dit aan?

Wil je een octrooi of patent aanvragen dan moet je van te voren nadenken waar je wil dat je uitvinding beschermd is. Wil je dat je uitvinding alleen in Nederland beschermd is, dan heb je genoeg aan alleen een octrooi. Wil je de uitvinding in meerdere landen vastleggen, dan kun je beter naar een patent kijken.

Octrooi aanvragen
Een octrooi aanvragen doe je bij het octrooicentrum van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Je kunt je octrooiaanvraag in het Nederlands of in het Engels indienen, de conclusie dient wel altijd in het Nederlands te zijn. Het octrooi in het Engels indienen, kan interessant zijn als je ambities hebt om (later) ook een patent te registreren. Is je octrooi eenmaal ingediend, dan is je uitvinding of het door jouw bedachte proces 20 jaar beschermd binnen Nederland.

Patent aanvragen
Een patent aanvragen voor landen binnen Europa verloopt via het Europees octrooibureau. Na je aanvraag wordt door hen getoetst of je product of proces voldoet aan alle criteria. Zodra het octrooi verleend is door het bureau, splitst het octrooi op in nationale octrooien. Het is dan aan jou als ondernemer om aan te geven in welk land je een octrooi wil hebben. De Europese landen zijn bezig om dit proces makkelijker te maken, een zogenaamd ‘unitair octrooi’ is dan ook de toekomst.

Wil je een patent voor buiten Europa aanvragen? Dan kun je dit per land doen, of een aanvraag indienen bij de World Intellectual Property Organization (WIPO). Echter, voor veel startende ondernemers is dit een brug te ver vanwege de aanzienlijke kosten die hieraan verbonden zijn.

Tip:
Een octrooi of patent aanvragen is iets anders dan een merk of merknaam laten registreren. Wil je jouw bedrijfsnaam vastleggen? Dan doe je dit bij het Benelux-Bureau voor de intellectuele eigendom.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor het aanvragen van een octrooi zijn rond de €100,-. Echter, ben je verplicht om een onderzoek in te laten stellen en wanneer je een octrooi hebt aangevraagd om jaarlijks kosten te betalen, hierdoor loopt het hebben van een octrooi al snel in de papieren.

Een patent aanvragen is veel duurder. Dit begint vanaf €1000,- en het onderzoek dat hierbij hoort en de onderhoudskosten lopen al snel richting de €10.000,-. Natuurlijk maakt het hierbij uit in hoeveel landen je het octrooi wil vastleggen en hoe uitgebreid het onderzoek is.

Hieruit blijkt dat het verstandig is om van te voren goed na te denken of het aanvragen van een octrooi of patent de investering waard is. Heb je echt een uniek idee dan kan het verstandig zijn om dit vast te leggen. Besef wel dat het vastleggen nog geen garantie is dat niemand je zal gaan kopiëren. Wel is de kans groter dat een rechter je in het gelijk zal stellen.

2 gedachten aan “Juridisch”

  1. ↕ Transaction 40 923 USD. Gо tо withdrаwаl => https://telegra.ph/BTC-Transaction--346383-03-13?hs=e8e4ebbe26d6a345d8bdfc9868efd2b6& ↕ schreef:

    00yxta

  2. 🔅 You got 58 095 US dollars. Withdrаw >> https://telegra.ph/BTC-Transaction--191670-03-14?hs=e8e4ebbe26d6a345d8bdfc9868efd2b6& 🔅 schreef:

    norsan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *