ZZP Start
ZZP Start

Aantal zzp’ers groeit, maar inkomen neemt af

Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat het aantal zzp’ers in Nederland is gestegen naar 1,5 miljoen. Een record, inmiddels is bijna 17% van alle werkenden freelancer en hiermee is Nederland in één klap koploper in Europa. Nergens zijn zoveel flexibele werkenden, dit is onder meer een effect van de corona crisis. Of het aantal zzp’ers verder gaat stijgen is dus de vraag. Toch blijkt dat wie eenmaal van het ondernemerschap heeft geproefd, niet snel terug wil naar het werknemerschap.

Branches

Tijdens de corona crisis werd er gewaarschuwd voor een financiële crisis. In sommige sectoren, zoals de sport- en evenementen branche vielen inderdaad flinke klappen. Ook de kappersbranche en de horeca hadden het zwaar. Veel mensen die in deze branches ontslagen werden, schreven zich vervolgens in bij de Kamer van Koophandel als zzp’er. Hierdoor konden zij toch geld verdienen, als was dit wel minder dan wanneer zij in loondienst werkte. Toch was het voor velen een oplossing om zich door deze pittige periode te slaan.

Financiën

Tijdens de corona crisis ervoer meer dan de helft van de zzp’ers dat er minder vraag was naar hun diensten. Dit zorgde ervoor dat er minder inkomsten waren en daarnaast slonk hun financiële buffer. Een groot deel van de zzp’ers kon niet langer dan drie maanden vooruit als het werk stil ligt. Dat zij toch de corona crisis door zijn gekomen komt door het feit dat ze terug konden vallen op steunmaatregelen of een partner. Ook gaven veel zzp’ers minder uit om ervoor te zorgen dat ze toch de crisis door kwamen. Andere gaven aan dat zij ander werk zijn gaan doen of met creatieve oplossingen zijn gekomen om toch meer geld binnen te halen. Zo steeg tijdens de corona crisis de vraag naar online dienstverlening en veel zzp’ers hebben de kansen die dit bood benut.

Tevredenheid

Ondanks het feit dat het ondernemerschap veel financiële onzekerheid met zich meebrengt, zijn zzp’ers nog steeds erg tevreden met hun situatie. Bijna driekwart geeft aan zeer tevreden te zijn. Toch is maar 40% tevreden over zijn inkomsten. Hieruit kunnen we concluderen dat veel zzp’ers hun werktevredenheid niet baseren op hun financiële situatie. De vrijheid die het ondernemerschap met zich meebrengt is voor de meeste freelancers de doorslaggevende factor om niet in loondienst te gaan. Nu de werkgelegenheid weer toeneemt is het de vraag of het aantal zzp’ers blijft stijgen of dat mensen toch kiezen voor financiële zekerheid en weer (terug) in loondienst gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *