ZZP Start
ZZP Start

Minimumloon en zelfstandigenverklaring van de baan

In oktober vorig jaar werd de nieuwe conceptwet bekend gemaakt die de huidige Wet DBA zou gaan vervangen. Hierin stond dat zzp’ers een minimumloon van €16,- zouden gaan ontvangen en dat er een zelfstandigenverklaring zou komen om duidelijk te maken wie ondernemer is en werknemer. Vanaf de bekendmaking van de conceptwet was er kritiek op de wet. Nu is zelfs bekend gemaakt dat de wet van de baan is en zowel het minimumloon en de zelfstandigenverklaring er (voorlopig) niet komen.

Achtergrond

Al jarenlang is er regelmatig verwarring over het verschil tussen zzp’ers en werknemers op de werkvloer. Om helderheid te creëren was er eerst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Echter, soms bleek achteraf toch dat er sprake was van een werkgevers- en werknemersverhouding. Om deze reden is er sinds 2016 de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA). Vanaf het begin bleek deze wet helaas niet goed te werken in de praktijk, in 2017 werd al besloten dat er een nieuwe wet moest komen. Ook worden er minder snel boetes gegeven wanneer men zich niet aan de wet DBA houdt. Al snel werd de opvolger van de Wet DBA bekend gemaakt; de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Alleen, nu is bekend gemaakt dat deze wet het nooit verder zal schoppen dan een concept. De wet zou niet het beoogde effect gaan hebben, er zouden teveel knelpunten zijn. Wat nu de nieuwe wet gaat worden is voorlopig onbekend. De huidige Wet DBA loopt af op 1 januari 2021, hiervoor zal er dus een nieuwe conceptwet moeten worden gemaakt.

Toekomst

Het is momenteel onduidelijk wat de opvolger van de Wet DBA gaat worden. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft wel bekend gemaakt dat hij bezig is met een webmodule die zowel werkgevers als zzp’ers in kunnen vullen. De overheid, werkgevers en ondernemers hopen door de uitkomsten van deze webmodule duidelijkheid te krijgen over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dat deze duidelijkheid meer dan wenselijk is, komt doordat de uitkomst bepalend is voor verzekeringen en belastingen die betaald moeten worden door óf de werkgever óf de zzp’er.

Over de toekomst van een eventueel miminumloon voor zzp’ers is met geen woord meer gerept. Bij afschaffing van het plan werd aangegeven dat men bang is dat het minimumloon voor administratieve druk gaat zorgen. En dat zzp’ers in kwetsbare branches automatisch het minimumloon gaan verdienen in plaats van meer. Wel heeft de politiek aangegeven de positie van zzp’ers te willen gaan versterken, hoe ze dit willen gaan doen werd niet benoemd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *