ZZP Start
ZZP Start

Tozo verlengd tot eind juni 2021

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Zelfstandig Ondernemers is verlengd. Het kabinet heeft bekend gemaakt dat zelfstandig ondernemers in ieder geval tot en met juni 2021 kunnen rekenen op steun van de overheid. Wel is de regeling strenger geworden en zijn er meer criteria waaraan moet worden voldaan om van de regeling gebruik te kunnen maken. Hieronder zetten we uiteen wat de Tozo 3 precies inhoudt.

Wat is de Tozo?

Tozo staat voor Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers. De regeling is in het leven geroepen om zelfstandig ondernemers te helpen om het hoofd boven water te houden gedurende de corona crisis. Normaliter worden ondernemers niet geholpen door de overheid, zoals werknemers wel op regelingen kunnen rekenen in tijden van ontslag of ziekte. In eerste instantie leek de overheid niet geneigd om hier verandering in te brengen. Echter toen duidelijk werd wat voor economische impact de corona crisis had, is alsnog de Tozo in het leven geroepen. Uit onderzoek bleek namelijk dat zelfstandigen normaal vier keer zoveel risico lopen om in de problemen te komen als anderen. Door de corona crisis zou dit risico tien keer zo groot zijn, als er geen vangnet zou zijn als de Tozo. De regeling is dus zeer noodzakelijk.

Waarin verschilt de Tozo 3 van zijn voorgangers?

Bij de eerste twee regelingen werd niet naar je spaargeld gekeken. Wie in aanmerking wil komen voor de Tozo 3 moet wel laten weten hoeveel spaargeld er is, dit mag niet meer zijn dan €46.520,-. Om precies te zijn: je mag niet meer hebben dan €46.520,- aan contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties samen. Naar andere zaken zoals vermogen uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden wordt niet gekeken.

Door te kijken wat iemand aan spaargeld heeft, wil de overheid de ondernemers eruit filteren die echt in de problemen zitten. Bij de Tozo 2 was al een partnertoets ingevoerd, deze blijft ook bij de Tozo 3 van kracht. Daarnaast wordt er dus naar het spaargeld gekeken. Het doel is namelijk om met de Tozo 3 alleen die ondernemers te helpen die onder het bestaansminimum dreigen te komen.

Ondersteuning zelfstandig ondernemers

Met de Tozo 3 wil de overheid zzp’ers niet alleen financieel ondersteunen. In het nieuwe jaar krijgen de gemeenten ook extra middelen om ondernemers bijvoorbeeld coaching te geven of de mogelijkheid tot omscholing indien een bedrijf door de corona crisis niet meer levensvatbaar is. Momenteel wordt gekeken hoe gemeenten deze extra faciliteiten het beste kunnen vormgeven. Zodat ze straks samen met zelfstandig ondernemers kunnen inventariseren of en welke ondersteuning er nodig is.

Waar en wanneer kan ik de Tozo 3 aanvragen?

Net zoals de voorgaande Tozo regelingen, kun je ook de Tozo 3 aanvragen bij de gemeente. Dit doe je in de gemeente waar je woont. In principe kun je de Tozo 3 vanaf 1 oktober as. aanvragen. Echter, deze datum kan per gemeente verschillen. Vraag dus bij je woongemeente na wanneer je jouw aanvraag in kan dienen. Heb je al eerder de Tozo aangevraagd? Dan kan het zijn dat je niet alles opnieuw hoeft in te dienen, je kan dan waarschijnlijk gebruik maken van een verkort aanvraagformulier. Vraag ook dit na bij je gemeente.

Komt er ook een Tozo 4?

De overheid heeft bepaald dat aanvragen voor de Tozo 3 tot met 30 juni 2021 kunnen worden ingediend. De bedoeling is dat er daarna geen nieuwe verlenging komt van de Tozo. Vanaf 1 juli 2021 zal het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) weer het vangnet voor zelfstandigen zijn. De Bbz is zowel een financieel vangnet voor ondernemers die hun bedrijf willen voortzetten, als voor ondernemers die hun bedrijf willen of moeten beëindigen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *